top of page

Odstąpienie od umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.)

 

Będąc Konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Project[OR] Group - Mateusz Wojciechowski-Cavour

ul. Królowej Bony 3/5

44-100 Gliwice, Polska

tel: +48 201 60 77

e-mail: bycatsdesign@gmail.com

 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

 

Oświadczenie mogą Państwo przysłać pisemnie na adres: 

‚by.CATS design’

Project[OR] Group - Mateusz Wojciechowski-Cavour

ul. Królowej Bony 3/5

44-100 Gliwice, Polska 

lub pocztą elektroniczną na adres: bycatsdesign@gmail.com

 

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który wysyłamy pocztą elektroniczną na życzenie, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać nam rzecz na nasz adres: 

‚by.CATS design’

Project[OR] Group - Mateusz Wojciechowski-Cavour

ul. Królowej Bony 3/5

44-100 Gliwice, Polska, 

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzeczy przed upływem terminu 14 dni, w innym wypadku będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Informujemy również, iż odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

bottom of page